Hoe gaan de eerste nachten met een pup?


Als de pup op een leeftijd van ongeveer 8 tot 10 weken zijn intrede binnen het nieuwe gezin doet, ligt het voor de hand dat hij/zij 's nachts huilt, niet uit verdriet (wat een menselijk begrip is), maar uit gevoel van onveiligheid.

Hij/zij weet dat hij/zij het in zijn eentje nooit zal redden in de buitenwereld en heeft behoefte aan steun van zijn roedelleider. Door flink lawaai te maken geeft hij aan waar hij zich bevindt. Zouden zijn roedelgenoten, en met name zijn moeder, hem horen dan zouden zij onmiddellijk toesnellen om hem bij te staan.

U dient de rol van de roedelleider over te nemen. Het is uw plicht ervoor te zorgen dat de pup zich geborgen voelt. Lukt u dit, dan stopt het huilen van de ene op de andere minuut.